“Zit ik lekker in mijn vel?”   

Zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn DE eigenschappen die maken dat je die vraag met JA kunt beantwoorden.

Dat het project aanslaat blijkt wel uit het feit dat Hantei nu voor het tweede schooljaar de schooljudo lessen volgens de principes van dit project verzorgen.

Komende week starten er weer drie scholen, waarbij de kinderen van zes verschillende groepen aan dit project gaan deelnemen. Gedurende 6 weken staan de kernwaarden van judo centraal. Dit zijn; respect, samenwerking, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en beheersing.  Weerbaarheid en zelfvertrouwen worden versterkt en de mentale gezondheid zal een positieve impuls krijgen. De andere waarden maken het plaatje compleet.

De combinatie van praten en doen zorgt voor een goede sfeer en plezier tijdens de lessen en bevordert de impact die judo kan hebben. 

De trainer Carlos Platier Luna is daar een kei in.

De drie scholen, de Nutsschool, de Franciscusschool en de Leemstee doen voor het tweede jaar mee. Zij zien de meerwaarde ervan in. Een stimulans voor de kinderen, de school en Hantei om dit project tot een vast onderdeel te laten uitgroeien in de komende jaren voor alle basisscholen in Oldenzaal.

We gunnen het alle kinderen om “Lekker in hun vel te zitten”, zich gezien, gehoord en begrepen te voelen. 

Hantei wil haar steentje hieraan bijdragen.

De Windroos en de Huizingschool in Enschede hebben de afgelopen periode ook aan het project deelgenomen. Met, waar nodig, in aangepaste vorm.

Met een donatie van De Johan Cruyff Foundation heeft Hantei kinderen van deze scholen extra aandacht kunnen geven. De focus van de JCF ligt met name op projecten voor die kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

Wat we zagen gebeuren;

Kinderen die in de eerste les het niet zien zitten de mat op te gaan of een judopak aan te trekken overwinnen hun aarzeling en de volgende les zijn ze al een stap verder. Al gauw zien ze voor zichzelf mogelijkheden om mee te doen en stappen aan het einde van de lessenreeks trots en met een grote glimlach en een oorkonde van de mat.  Een eerste belangrijke stap naar zelfvertrouwen is gezet. Binnen de school wordt er aan gewerkt dit verder uit te bouwen.

Bij Hantei kunnen ze verder met judo om zo zichzelf nog verder te ontwikkelen en met plezier een sport te beoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *