Overige bepaling(en)


De laatste tijd zijn er verschillende verhalen in “Judoland” te ronde gegaan omtrent de nieuwe IJF-regelgeving. De eerste berichten vanuit de JBN gaven aan dat de nieuwe regels nog niet van kracht zouden zijn in Nederland, omdat het een pilot betrof. Maar tijdens de Nationale Technische dag in begin januari, heeft de JBN toch besloten om ook de onderstaande regels na het Nationaal Kampioenschap (NK) -21 jaar in het voeren d.d. 16 februari 2013.

Deze verandering van regels brengt veel met zich mee. De judoka’s zullen zich moeten aanpassen aan de regels en de nieuwe kansen moeten ontdekken.  Daarom wil ik jullie op de hoogte brengen van de aanpassingen!

Belangrijk voor de judoka, trainer/coach;

 • De leeftijdscategorieën zijn aangepast namelijk, de -17 jaar wordt -18 jaar en -20 jaar wordt -21 jaar.
 • De huidige regels zoals die nu gelden voor de -17 jaar worden geïntroduceerd in de catogorie -15 jaar.
 • In de huidige regels van de -17 is het toegestaan om shime-waza (verwurgingen) te hanteren. Als de judoka zijn bewustzijn zal verliezen, zal dit betekenen in uitsluiting van het toernooi.
 • De houdgreeptijden zijn ook aangepast. De nieuwe tijden zijn als volgt; 10 sec. yuko, 15sec. waza-ari en 20sec. Ippon.
 • In/uit van de osaekomi; is de osae-komi aangekondigd in de gevechtsruimte en blijft deze voortduren als men de gevechtsruimte verlaat dan zal de osaekomi tijd gewoon verder lopen. Mocht er om wat voor reden zich een gevaarlijke situatie voordoen, zal dit direct een Ippon zijn. Dit geldt ook voor “sportbederf”.
 • Eenzijdige pakken in de kumi-kata, bijvoorbeeld in de recht/rechts situatie schuinpakken zal worden bestraft met een shido. Wanneer men eri-seoi-nage wil maken zal dit direct moeten. Men krijgt niet de kans om de worp voor te bereiden. Eenzijdig pakken geldt ook voor crossgrip/gadauli, ysg-grip.Kortom: Als men een eenzijdige pakken maakt, zal dit direct moeten vervolgen met de uit te voeren techniek!
 • Het losmaken van de kumi-kata met twee handen is niet meer toegestaan. In een recht-rechts of links-links situatie zal dit meer problemen opleveren, dan in een recht-links of links-recht situatie.
 • De bearhug is weer toegestaan, op voorwaarde dat het vanuit een situatie gebeurt waarin tori kumi-kata heeft. Vanuit een losse situatie wordt hiervoor nog steeds shido gegeven.
 • Het naar beneden drukken van de tegenstander om hiermee shido’s te veroorzaken wordt nog meer dan eerst gezien als negatief judo. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal degene die uke naar beneden drukt, bestraft worden met een shido.
 • Het handjeklap na het groeten (in het begin van de wedstrijd) zal niet worden bestraft met een shido, maar het gewoon niet meer toegestaan.
 • Grabbing is helemaal uitgesloten! In geen enkele situatie in tachi-waza en/of ne-waza mag er niet meer onder de band worden gepakt. Gebeurd dit wel dan zal dit direct resulteren in een Hansoku-make. Dit zal niet betekenen uitsluitsel van het toernooi.
 • De benen pakken in overgang van tachi-waza naar ne-waza is niet toegestaan. Wanneer één van de twee judoka’s nog in staande positie is, wordt dit beschouwd als tachi-waza – ne-waza. Dit is belangrijk omdat het bijvoorbeeld een rondloop en een rolverwurging bemoeilijkt. In het geval van de rondloopwurging kan nu bijvoorbeeld worden gedacht aan de pols i.p.v. het been.
 • Het verdedigen van sankaku door direct de benen van tori te pakken als uke zijnde zal ook als grabbing worden beoordeeld. De positie verbeteren naar de rug toe wordt dus belangrijker en degenen met een goede sankaku kunnen hier hun voordeel mee doen.
 • Scores ter gevolg van shido’s zullen niet meer plaatsvinden.
 • Bepaling van de winnaar zal bij het horen van de zoemer of zakje gekeken worden naar het scorebord. Bij een gelijke score zal de judoka met de minst behaalde shido’s de wedstrijd winnen. Mochten de scores noch de behaalde shido’s gelijk zijn dan zal er een verlenging plaatsvinden. De eerste judoka die een score behaald of een shido krijgt, zal de wedstrijd verliezen

Ik vind het van groot belang dat de judoka probeert de nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden te zien. Op welke manier ga jij om met de nieuwe regels? Hoe ga je trainen? Hoe speel jij in op de nieuwe regels met jou judo? Dit zijn vragen die jij misschien samen met jou trainer/ster kunt bespreken. 

Wel wil ik jullie meegeven om deze uitleg meerdere malen door te lezen, om een beter beeld te krijgen van de vernieuwingen. Want het is niet zo maar iets, het zijn wel ingrijpende regelwijzigingen!

Mochten er nog steeds vragen zijn na het lezen van de beschreven uitleg, schroom dan niet om mij te vragen.

Met sportieve judogroet,

Roy Spijker


Klik hier voor videobeelden van de IJF