Lidmaatschap & tarieven

Jeugdlid

20,00 per maand
  • Leeftijd tot 18 jaar

Seniorlid

25,00 per maand
  • Leeftijd vanaf 18 jaar
Categorie
Prijs / per maand
2e Jeugdlid
€ 17,00
3e Jeugdlid en volgend
€ 14,00
Tweede sport
€ 10,00
Derde en volgende sport
€ 7,50
Categorie
Prijs / per maand
Tweede sport
€ 12,50
Derde en volgende sport
€ 7,50

Lidmaatschapsvoorwaarden
Budovereniging Hantei

  1. De contributie wordt standaard voor alle Hantei-leden per maand, vooraf, automatisch geïncasseerd.
  2. Na aanmelding als nieuw lid, gaat de contributie de eerst volgende maand in.
  3. Opzegging dient één maand, vooraf, per e-mail, te geschieden bij Judo en Taekwondo.
  4. Restitutie van contributiegelden is niet mogelijk.
  5. Contante betalingen van contributiegelden is niet mogelijk.
  6. Zelf overmaken van contributiegelden is niet mogelijk.
  7. Opschorten van contributiegelden is niet mogelijk.

Besluit contributie tijdens bijzondere Algemene Ledenvergadering Hantei,
d.d. 27 oktober 2017.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Taekwondo Bond Nederland

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het lidmaatschap kan alleen online worden beëindigd en als de contributie is voldaan. Het lidmaatschap dient 6 weken voor einde contributiejaar te worden gedaan. Indien geen opzegging voordien is ontvangen, wordt het lidmaatschap telkens met 1 jaar verlengd.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Judo Bond Nederland

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Stichting Leergeld Oldenzaal

Leergeld Nederland is een vereniging van lokale Leergeld Stichtingen, die wil voorkomen dat kinderen sociaal uitgesloten worden wanneer ze opgroeien in een gezin dat het financieel heel moeilijk heeft. De steun van de lokale leergeld stichtingen geeft deze kinderen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In Nederland zijn momenteel ruim 70 lokale Stichtingen Leergeld actief. Zij zorgen voor de daadwerkelijke hulpverlening aan de kinderen in hun gemeenten. Ze zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, of kortweg:  Leergeld Nederland.

Leergeld steunt kinderen van 4 tot 18 jaar die in Oldenzaal wonen of in Oldenzaal op school zitten en van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat  lager is dan 120 % van het bijstandsniveau.