Gebruik maken van de 
accommodatie

Hantei beschikt over een prachtige dojo, een spiegelwand en met alle toebehoren om de budosporten te beoefenen waaronder 9 bokszakken. Daarnaast is de accommodatie prima te gebruiken voor alle andere beweegactiviteiten die zonder of met aangepast schoeisel te beoefenen zijn. 

De 9 bokszakken maken de mogelijkheden nog groter. Dit alles betekent dat behalve voor de leden van Hantei ook andere groepen gebruik kunnen maken van de dojo. In goed overleg is er samen veel mogelijk.

Kantinegebruik

Kantine kan gebruikt worden voor tal van ontmoetingen, bijvoorbeeld na deelname aan een clinic, voor een overleggroep die een accommodatie zoekt zoals collega verenigingen, de buurt, ontmoetingen, de bovenburen, etc. De maatschappelijke betrokkenheid heeft Hantei hoog in het vaandel staan.

Meer informatie:
info@hantei.nl