1968
Een nieuwe dojo ontstaat
BLO-school

De oprichting van Judo Vereniging Oldenzaal vindt plaats op 25 juni 1968 in Het Café van Jan Wigger. Het bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter Jan Wigger, eerste secretaris Johan Segerink, tweede secretaris Ferry Hudepohl, penningmeester Johan Veltmann. Werkgroep-voorzitter wordt Gerrit Eissink, die tot taak krijgt samen met anderen de accommodatie te verbeteren. De eerste Dojo komt in het pand van de oude BLO-school aan de Bentheimerstraat. Wim Tiekink zal gevraagd worden als trainer. De tatami (mat) wordt beschikbaar gesteld door Jan Wigger. De pers is tijdens deze oprichtingsvergadering vertegenwoordigd door G. Schutte. In 1969 heeft de vereniging 22 leden. Hans Piggen is de eerste Oldenzaalse kampioen.

1970
Weggewaaide ramen en waterschade
De Inslag

Op 1 januari 1970 sluit de JVO zich aan bij de NJJB (Ned. Judo en Jiu-Jitsu Bond). Later dit jaar wordt de naam van de bond gewijzigd in Budo Bond Nederland (BBN). Er moet tot naamswijziging worden besloten, omdat de afkorting JVO al binnen het district bestaat. Tijdens de algemene ledenvergadering in augustus van dit jaar wordt “JVO” vervangen door “Hantei” ( gelijkwaardig/ beslissing vragen). Het eerste onderkomen, de vroegere BLO-school, is inmiddels verlaten en verruild door De Inslag, in het leegstaande bedrijvencomplex van Molkenboer, waar op de bovenverdieping van het kantoorgebouw de ruimte tijdelijk moet worden gedeeld met tafeltennisclub Quick.

Voor de eerste keer kan de vereniging een kampioensteam in haar midden begroeten: het seniorenteam legt beslag op de titel in de derde klasse en promoveert daarmee ook naar de tweede klasse. Ferry Hudepohl wordt Oldenzaals kampioen Het door Wim Tiekink getrainde team bestaat uit Jan van Ommen, Gerit Eissink, Ferry Hudepohl, Jan Roeleveld en Herman Haafkes. Het ledental loopt op tot honderd.

De door de jeugd bepleite nieuwe tatami (mat) komt er, maar niet dan nadat er weer een verhuizing heeft plaatsgevonden – nodig omdat de ramen uit het vorige onderkomen gewaaid zijn en er veel waterschade is ontstaan. Een vroeger confectie-atelier aan de Deken Scholtenstraat wordt “omgebouwd” tot Dojo. Vijf judoka’s behalen hun eerste dan-graad: Gerrit Eissink, Jan van Ommen, Jan Roeleveld, Jos Weierink en Lotie Flink. De Judoclub Anzing brengt dit jaar een tiendaags bezoek aan Oldenzaal. Grote animator: Josef Schreck, samen met Gerrit Eissink. Oldenzaal en wijde omtrek worden door het Duitse gezelschap bekeken.

Het ledental stijgt naar 212 judoka’s en 36 leden, die het Jiu-Jitsu beoefenen. Ferry Hudepohl wordt Oldenzaals kampioen

 

1998
Een nieuwe dojo wordt gebouwd
Vondersweijde

In januari van dat jaar wordt door wethouder Lempsink van sportzaken van de gemeente Oldenzaal onze splinternieuwe dojo in gebruik genomen. De dojo is ondergebracht in het sportcentrum “Vondersweijde”. In dezelfde maand werd het Aikido bij Hantei geïntroduceerd. De eerste les telt zo’n 15 deelnemers.

Op 3 maart 1999 wordt voor het eerst met kleuterjudo gestart. Zo’n 20 kleuters maken voor het eerst kennis met het judo. Dhr. Etienne Stoltenkamp is dan de judoleraar.

2000
Nieuwe activiteiten en cursussen
Sportservice

In dit jaar wordt Hantei sportservice opgericht. Sportservice is een aparte afdeling binnen de budovereniging Hantei. Hier worden o.a. cursussen en activiteiten georganiseerd die anders zijn dan Judo, Taekwondo en Jiu-Jitsu.
Op 3 september wordt de Tai-Chi en de Qigong bij de vereniging ingevoerd. Zo’n 20 deelnemers waren op die septemberavond aanwezig.

2010 - nu
Een eigen accommodatie
Molenstraat 41

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. De verhuizing naar de Molenstraat 41, een hele mooie accommodatie met aparte kantine en een veel grotere mat! De eerste les in de nieuwe dojo/dojang werd gegeven op maandag 26 september 2011.

Ondertussen is de vereniging ook flink gegroeid. Het ledenaantal was nog nooit zo hoog. Ook hebben we nog nooit zoveel gecertificeerde trainers gehad.