Cursus Weerbaarheid voor senioren afgerond.

08-11-2017 door kevin.leuwerink

Het afgelopen jaar hebben bijna 30 senioren deelgenomen aan een cursus weerbaarheid voor senioren.

Met veel plezier en enthousiasme hebben zij deze cursus gevolgd. Er werd uitgebreid gesproken over de manieren waarop je je weerbaarder kunt voelen.

Wat je allemaal zelf al bij je hebt om zekerder in je schoenen te staan. Iedereen had wel voorbeelden van situaties die ongemakkelijk waren en waarvan men niet zo goed wist hoe te handelen.

Elkaar tips geven daarin werkte stimulerend en gaf tal van aanknopingspunten om ook te oefenen met je fysiek weerbaar voelen en hoe dat te bereiken.

Tal van trucs en tips passeerden de revue, je eigen grenzen opzoeken en merken dat je meer in je mars hebt dan gedacht gaf een positieve stimulans.

Aan het eind van de cursus werd dit nog eens duidelijk doordat iedereen in staat bleek een plankje door te slaan van verschillende diktes.

Na zes weken zat de cursus er op. Het vooruitzicht van een terugkomles werd door iedereen positief ontvangen.

Ingrid ter Braak, verzorgde deze lessen op een enthousiaste manier.

We gaan proberen ook volgend jaar weer cursussen te organiseren, i.s.m. de beweegcoach voor senioren, Helma Wiefferink

Want verweren kun je leren!! Leeftijd is dan niet van belang.

Ineke Eissink