De-ashi-barai

Blauw: Jeroen Wessels
© Wouter Spijker
Wit: Floris uit het Broek

Standaardpakking
Eén hand aan de revers, de ander achter de elleboog.

Balansverstoring
1. Bij veegtechnieken is timing heel belangrijk: je wilt het been vegen, vlak voordat uke het gewicht er op zet.
2. Als uke met het volle gewicht op het voorste been staat, dan wordt vegen een stuk lastiger (je bent te laat).
3. Als uke met het gewicht op het achterste been staat, dan kan hij het voorste been optillen en daarmee de veeg ontwijken (je bent te vroeg).
4. Je wilt met je balansverstoring er dus voor zorgen dat uke het gewicht moet verplaatsen naar zijn voorste been, bijvoorbeeld door aan zijn mouw te trekken waar door uke een stap naar voren moet maken.

Techniek
1. Vlak voor het moment dat uke het gewicht op zijn voorste voet zet veeg je met de onderkant van je buitenste voet de enkel van uke weg (aan de mouwzijde).
2. Tegelijkertijd stuur je de mouwarm in uke’s zij en de revers arm omhoog in de richting waarop je uke wilt werpen.
3. Op het moment dat uke valt, stuur je beide armen richting de grond.
4. Houd de mouwzijde vast na het werpen (veiligheidsarm).